Potentielle stiprojekter i åbent land

Jammerbugt Kommune er en typisk landkommune, hvilket betyder, at der er en forholdsvis stor del af skoleeleverne som bor uden for byområderne og derfor ofte skal færdes på veje i åbent land. Når veje i åbent land skal gøres sikre og trygge at færdes på for skolebørn, sker det ofte gennem forbedrede forhold for cyklister, hvilket typisk er etablering af cykelstier. Cykelstier er dog en forholdsvis dyr investering, og der bør derfor være et vist antal cyklister for at berettige en cykelsti.

Nedenfor er anført de strækninger i åbent land, hvor der - jf. de gennemførte beregninger af elevernes færdes mellem hjem og skole - er potentiale for mere end 25 elever. Der er fortrinsvist tale om større trafikveje, men det kan også være enkelte lokalveje med en kurvet linjeføring eller andre forhold, der gør vejen usikker / utryg at færdes på.

 • Dybdalsvej (mellem Tranum og Klithusevej)
 • Trekronervejen (mellem Trekroner og Manstrup)
 • Skræmvej (mellem Bonderup og Ålegårdvej)
 • Højgårdsvej ved Fjerritslev (mellem Kollerup og Rugmarken) og Rugmarken (mellem Højmarksvej og byzonetavlen)
 • Svinkløvvej og Hjortdalvej (mellem Kollerup og Hjortdal)
  - etableres i forlængelse af ovenstående sti mellem Fjerritslev og Kollerup
 • Janumvej (mellem Møllebakken og Nesgårdsvej)
  - kan eventuelt etableres som en 2÷1 vej
 • Ølandvej (mellem Vesterbyvej og Vasen/Knudegårdsvej)
  - kan eventuelt etableres som en 2÷1 vej
 • Kvorupvej (mellem Blokhusvej og Vesterhavsvej)
  - kræver krydsningspunkt ved Vesterhavsvej
  - der etableres rundkørsel i krydset Vesterhavsvej/Kvorupvej i 2020
 • Kjellerupvej-Slusevej-Skeelslundvej (mellem Gjøl og Aabybro)
  - kan eventuelt etableres som en 2÷1 vej på Slusevej og Skeelslundvej
 • Gøttrupvej-Stjerslevvej (mellem Gøttrup by og Ørebrovej)
 • Tranumvej mellem Tranum og Brovst. Projektet er finansieret og planlagt.
 • Dybdalsvej mellem Ørnevej og spejderen
 • Nymarksvej mellem Præstegårdsvej og Borgergade (vest for Svendbjerggårdsvej)
 • Kollerup Strandvej mellem Havvejen og Kollerup Klitvej
 • Strandvejen mellem Stærevej og Vestkystvejen nord for Tranum
 • Faarupvej mellem Saltum byport og Pirupvejen. Dobbeltrettet cykelsti er anlagt på sydlig side af vejen.