Prioritering af lokaliteter

De enkelte projektforslag er prioriteret ud fra forventet trafiksikkerheds- og tryghedsmæssig effekt holdt op imod forventet anlægsomkostning. Hertil er der for hver lokalitet foreslået et muligt løsningsforslag.

I forbindelse med vurdering af effekten er der taget hensyn til både løsningens sikkerheds- og tryghedsmæssige effekt samt antallet af biler (herunder også lastbiler) og antallet af elever. Med hensyn til antallet af elever er det ligeledes vurderet, hvorvidt der kan flyttes elever fra alternative ruter til de ruter, der opprioriteres.

Ved etablering af skoleruterne i de større bysamfund kan det blive nødvendigt at ombygge nogle af de lavest prioriterede lokaliteter for at sikre sammenhængende skoleruter.