Udpegning af skoleruter

Metoden til udpegning af skoleruterne er gennemført med udgangspunkt i en vurdering af elevernes rutevalg og en vurdering (og besigtigelse) af de eksisterende forhold i de enkelte byer.

Figur 1 Skoleruterne er et tilbud, hvor veje og stier er udformet under stor hensyntagen til gående og cyklende elever.