Statsvejnettet

I Jammerbugt Kommune er der flere skoleveje, der krydser en af statsvejene gennem kommunen:

 • Rute 11 mellem Nørresundby og Thisted
 • Rute 29 mellem Aars og Fjerritslev
 • Rute 55 mellem Aabybro og Hjørring

Vejdirektoratet er vejmyndighed på statsvejene og har dermed ansvaret for planlægning og ombygning af disse veje.

Vestergade-Østergade gennem Brovst er af de statsveje der forløber gennem Jammerbugt Kommune, og som dagligt krydses af et stort antal elever.

Jammerbugt Kommune har i de løbende drøftelser med Vejdirektoratet mulighed for at sætte fokus på følgende skolevejsproblematikker, som er fremkommet gennem skolevejsanalysen:

 • Der ønskes en tunnel under Bygholmvej ved krydset med Østergade / Lejrmarksvej nær Fjerritslev (rute 11)
 • Der ønskes cykelsti langs Bygholmvej mellem Sløjbrovej og Aggersundvej og bedre krydsningsmuligheder for lette trafikanter ved Gøttrupvej, Kettrupvej og Aggersundvej (rute 11) – der er etableret krydsningshelle med cykelstier ved Gøttrupvej
 • På Hovedvejen (rute 11) vest for Brovst kører der 7-8.000 motorkøretøjer i døgnet samtidig med, at hastighedsniveauet er højt. Der ønskes derfor en tunnel under Hovedvejen ved Hovedgaden nær Skovsgård
 • Vestergade-Østergade (rute 11) gennem Brovst udgør på grund af trafikintensiteten en stor barriere. Krydsningsmulighederne er med undtagelse af det signalregulerede kryds ved Kirkegade og Jernbanegade begrænsede. Der ønskes derfor etableret en tunnel under Vestergade nær vandtårnet
 • Der ønskes flere og bedre krydsningsmuligheder på Thistedvej gennem Halvrimmen (rute 11)
 • Krydsningsmulighederne på Røgildvej (rute 11) gennem Arentsminde vurderes ikke at være tilstrækkelige og ønskes forbedret, f.eks. i form af krydsningsheller
 • Der etableres en bedre krydsningsmulighed på Tinghøjgade (rute 55) gennem Saltum omkring skolen i form af et signalreguleret kryds. Vejdirektoratet etablerer signalreguleret fodgængerfelt i 2019
 • To steder På Bygholmvejlevej (rute 29) er der ikke et krydsningspunkt for cyklister. Vejen ses som en barriere grundet trafikmængden og hastigheden, hvorved en underføring ønskes ved krydset Bygholmvejlevej/Østergade og Bygholmvejlevej/Aggersundvej.