Fjerritslev Skole

Vejstrukturen i Fjerritslev er domineret af de fire gamle indfaldsveje Aggersundvej, Østergade, Vestergade og Brøndumvej. Derudover er Industrivej (mellem Aggersundvej og Vestergade) og Sandagervej (mellem Østergade og Brøndumvej) etableret for at lede trafik uden om bymidten. Den gennemkørende trafik bliver i dag ledt uden om byen via rute 11 (statsvej) mellem Aabybro og Thisted.

Fjerritslev Skole ligger i den nordøstlige del af Fjerritslev. Eleverne fra Fjerritslev kommer fortrinsvist fra boligområderne omkring Rugmarken / Skovbrynet, Borups Allé / Starkærvej og den sydlige del af byen omkring Aggersundvej. Derudover går elever fra tidligere Hjortdal Skole og elever fra 7. klassetrin på Thorup-Klim Skole, Trekronerskolen og Ørebroskolen ligeledes på Fjerritslev Skole.

Den røde rute betjener den sydlige den af byen. Ruten følger fortrinsvist langs med Aggersundvej, Jernbanegade og Nygade, som er væsentlige veje i betjeningen af midtbyen. Fra Nygade kan eleverne krydse Vestergade til parkeringspladsen ved kirken og videre over Borups Allé til skolen. En mindre sti mellem krydset Jernbanegade / Nygade og Godthåbsvej kobler den sydvestlige del af byen op på den røde rute.

Den grønne rute betjener den vestlige del af byen. Ruten forløber langs Starkærvej og Borups Allé.

Den blå rute betjener boligområdet i den nordøstlige del af byen og forløber fortrinsvist ad stier i eget tracé, som krydser Rugmarken, Algade og Brøndumvej. Ved Fjerritslev Skole krydser eleverne Brøndumvej i et fodgængerfelt mellem hallen og skolen. Den blå rute kan forlænges til Kollerup med de stier, der er foreslået i Potentielle stiprojekter i åbent land.

Den gule rute betjener den centrale og vestlige del af byen. Ruten løber langs Sandagervej, som - selvom den er klassificeret som lokalvej - benyttes af gennemkørende trafik mellem Østergade og Brøndumvej.

Den lilla rute betjener den nordvestlige del af Fjerritslev, og forløber fortrinsvis ad stier i eget tracé. Ruten krydser Brøndumvej og kobles på den blå rute ved Skovbrynet. 

For Fjerritslev Skole er følgende projektlokaliteter udpeget:

  1. Ankomstareal på Brøndumvej – Omdannelse for bedre trafikafvikling, sikkert krydsningspunkt og større overskuelighed
  2. Sandagervej/Brøndumvej – Flytning af rundkørsel og bedre krydsningspunkter
  3. Ankomstareal på Tjørnevej – Bedre afmærkning
  4. Vestergade – Ombygning og bedre krydsningspunkt
  5. Aalborgvej/Østergade – Underføring (statsvejsprojekt)
  6. Bygholmvejlevej/Aggersundvej – Underføring (statsvejsprojekt)