Trekronerskolen

Trekronerskolen ligger ved Trekronervejen, som er en af de større trafikveje i kommunen. Elever fra Bonderup færdes ad Bonderup Østergade og videre ad den dobbeltrettede sti langs Trekronervejen, som krydses via en stitunnel ved skolen. Derudover kommer der en del elever fra Haverslev, som skal færdes ad Hødehøjsvej og videre ad Vangvejen frem til skolen, hvor de skal krydse Kirkedalsvej. Krydsningen ved Kirkedalsvej er ombygget i 2012.

Trekronerskole har elever fra de omkringliggende småbyer, og har 0.-6. klassetrin. Overbygningen går på Fjerritslev Skole.

Den blå rute betjener de elever, der kommer fra Bejstrup. Ruten forløber langs Bejstrupvej og Trekronervejen, og leder eleverne op til underføringen.

Den røde rute betjener de elever, der kommer fra Bonderup, og forløber langs Bonderup Østergade og Trekronervejen, hvor eleverne krydser Trekronervejen ved underføringen, og føres videre ad cykelstien langs Kirkedalsvej.

Den grønne rute betjener eleverne fra Haverslev og forløber via Hødeshøjvej, Vangvejen og Skolevænget, hvor Kirkedalsvej krydses.

For Trekronerskolen er følgende projektlokaliteter udpeget:

  1. Kirkedalsvej - Dobbeltrettet cykelstistump
  2. Skolevænget – Afsætningsplads
  3. Vangvejen/Hødehøjvej – Forbedring af oversigt