Byrapporter

Alle byer med kloakering er screenet for oversvømmelsesrisici ved brug af værktøjet KAMP udstillet af Danmarks Miljøportal. Som støtte til analysen er satellitbilleder fra perioden 2018-2020 inddraget for at få et indtryk af eventuelle historiske oversvømmelseshændelser.
Nedenstående tabel opsummerer analysen.

BY Vurdering Handling Link til rapport
Alstrup Højtstående grundvand kan genere ved meget nedbør. NB planlagt vindmøllepark Boligejere må selv tage foranstaltninger. Byrapport
Arentsminde Højtstående grundvand kan genere ved meget nedbør. NB Jordforurening i udkant af byen Boligejere må selv tage foranstaltninger. Byrapport
Attrup Højtstående grundvand kan genere ved meget nedbør. Havvandsstigning vil gå ud over strandenge + fuglebeskyttelsesområde. Boligejere må selv tage foranstaltninger. Byrapport
Bejstrup Ingen risiko af nævneværdig karakter Ingen Byrapport
Biersted Mejeriby Højtstående grundvand kan genere ved meget nedbør. Boligejere må selv tage foranstaltninger. Byrapport
Biersted Højtstående grundvand kan genere  med meget nedbør. Boligejere må selv tage foranstaltninger. Byrapport
Birkelse Højtstående grundvand kan genere ved meget nedbør, det er samtidig også en risiko at Ryå giver problemer. (Nok først ved en 100 års hændelse). NB - Kirkefredning Analyseres nærmere i områdebeskrivelsen (Område 17) Byrapport
Blokhus Blokhus vil blive ramt ved fremtidig mere nedbør. Området har endvidere  højtstående grundvand, og Blokhus bæk som en faktor + En hel del §3 udpegninger (Hede, Strandeng).   Stort turist fokus
Der er registreret hændelser i Blokhus på historiske satellitkort (2018-2020)
Analyseres nærmere i områdebeskrivelsen (Område 6) Byrapport
Bonderup Ingen risiko af nævneværdig karakter /HBJ Ingen Byrapport
Bratbjerg Højtstående grundvand kan genere ved meget nedbør. NB - registreret Jordforurening i området Boligejere må selv tage foranstaltninger. Byrapport
Brovst Brovst ligger placeret så meget nedbør sammen med højstående terrænnært grundvand vil give problemer. Kræver gode kloakker. Er med i første plan

Boligejere må selv tage foranstaltninger.

Byrapport
Fjerritslev Stort set kun problemer i det grønne parkområde. Var med i sidste plan, men vurderes ikke at have problemer efter forbedret kloakering Boligejere må selv tage foranstaltninger. Byrapport
Gjøl Havstigning på >1m vil give problemer visse steder i byen, og byen vil være påvirket ved meget nedbør hvis kloakker ikke er ok. (Jeg går ud fra at det er ok når den ikke er med i 1. Klimaplan). Husk havneområde ved planlægning af udvidelser Byrapport
Gøttrup Højtstående grundvand kan genere ved meget nedbør. Boligejere må selv tage foranstaltninger. Byrapport
Halvrimmen Er ret udsat både ved mere nedbør, og fordi terrænnært grundvand står højt. Kan endvidere på længere sigt blive ramt af havvandsstigninger  Boligejere må selv tage foranstaltninger. Byrapport
Hammershøy Meget lille område der kan blive påvirket af terrænnært grundvand. Vil evt. komme ind under landbrugsområdet Øland som Østerby. Ellers ingen yderligere risiko Boligejere må selv tage foranstaltninger. Byrapport
Haverslev Ingen risiko af nævneværdig karakter Ingen Byrapport
Hjortdal Ingen risiko af nævneværdig karakter Ingen Byrapport
Hune Der er fælleskloak i den centrale del af byen. Senere vil det blive separatkloakeret, så ikke problem med nedsivning. Nye områder mod øst spildevandskloakeres, og der er indtænkt vandhåndtering. Håndteres i spildevandsplan  Byrapport
Husby Ingen risiko af nævneværdig karakter. Ingen Byrapport
Ingstrup Ingen risiko af nævneværdig karakter. Ingen Byrapport
Klim Ingen risiko af nævneværdig karakter. Ingen Byrapport
Kollerup Højtstående grundvand kan genere (tvivlsom kortdokumentation) Boligejere må selv tage foranstaltninger. Byrapport
Korsholm Ingen risiko af nævneværdig karakter. Ingen Byrapport
Kaas og Kaas Hede Højtstående terrænnært grundvand kan genere ved meget nedbør Boligejere må selv tage foranstaltninger. Byrapport
Manstrup Ingen risiko af nævneværdig karakter. Ingen Byrapport
Moseby Højtstående terrænnært grundvand kan genere ved meget nedbør Boligejere må selv tage foranstaltninger. Byrapport
Ny Skovsgård og Øster Svenstrup Umiddelbart ikke nævneværdig risiko hvis kloakker virker   OBS Ingen Byrapport
Nørhalne Opstuvning i nordlig del af byen løses med opdimensionering af kloakker i 2022. Analyseres nærmere i områdebeskrivelsen (Område 17) Byrapport
Pandrup (Udsnit-by er vurderet på KAMP webside) Ingen risiko af nævneværdig karakter. Analyseres nærmere i områdebeskrivelsen (Område 13) Byrapport
Ryå Højtstående terrænnært grundvand kan genere ved meget nedbør Boligejere må selv tage foranstaltninger. Byrapport
Rødhus Indgår også i "kystvurderingen" (mere kystområde end reel by) Umiddelbart siger KAMP rapporten at der ikke det store problemer. MEN det svarer ikke til vores erfaringer fra området. Vi ved at mange sommerhuse blev oversvømmet i vinter 19/20. Noget af området er drænet - Her er der ikke registreret problemer.  Boligejere/sommerhusejere må selv tage foranstaltninger. Byrapport
Saltum Ingen risiko af nævneværdig karakter. Ingen Byrapport
Sdr. Saltum Højtstående terrænnært grundvand kan genere ved meget nedbør Boligejere må selv tage foranstaltninger. Byrapport
Skerping Ingen risiko af nævneværdig karakter. Ingen Byrapport
Skovsgård Højtstående grundvand kan genere ved meget nedbør og vil påvirke ret mange huse. Boligejere må selv tage foranstaltninger. Byrapport
Skræm Ingen risiko af nævneværdig karakter. Ingen Byrapport
Slettestrand Højtstående grundvand kan genere, og området vil være ramt ved mere nedbør. Vandløb gennem byen: opmærksomhed på grødeskæring. Byen er Spildevandskloakeret, overfladevand nedsives. Dog spredt bebyggelse. §3 natur eng og hede.
NB fredet bygning ved stranden.
Boligejere/sommerhusejere må selv tage foranstaltninger. Byrapport
ThorupStrand. Højtstående grundvand kan genere ved meget nedbør.  §3 natur Hede og Eng. Er kendt for havbåde og landingsplads på stranden. Turisme vil være en værdi for byen Boligejere må selv tage foranstaltninger. Byrapport
Torslev Højtstående grundvand kan genere ved meget nedbør Boligejere må selv tage foranstaltninger. Byrapport
Tranum Kile af højtstående grundvand (Ser ud som om HIP data (datagrundlaget) ikke er helt korrekt) Umiddelbart ingen risiko af nævneværdig karakter Ingen Byrapport
Trekroner Ingen risiko af nævneværdig karakter. Ingen Byrapport
Vester Hjermitslev Højtstående grundvand kan genere ved meget nedbør Boligejere må selv tage foranstaltninger. Byrapport
Vester Torup Ingen risiko af nævneværdig karakter. Ingen Byrapport
Vesterby Vesterby vil være hårdt ramt ved stigende nedbør og stigende havvandstand. Grundvandet står i forvejen højt i området. Det vil give mange problemer hvis grundvandet stiger mere. Boligejere må selv tage foranstaltninger. Byrapport
Vr. Svenstrup Ingen risiko af nævneværdig karakter. Ingen Byrapport
Vust Ingen risiko af nævneværdig karakter. Ingen Byrapport
Ørebro  Højtstående grundvand kan genere ved meget nedbør Boligejere må selv tage foranstaltninger. Byrapport
Østerby Østerby vil være hårdt ramt ved stigende nedbør og stigende havvandstand. Grundvandet står i forvejen højt i området. Det vil give mange problemer hvis grundvandet stiger mere.
NB - Fredet bygning.
Boligejere må selv tage foranstaltninger. Byrapport
Aabybro Højtstående grundvand og oversvømmelser registreret tidligere + "Hovedby". Analyseres nærmere i områdebeskrivelsen (Område 17) Byrapport