Infrastruktur

I analysen har vi screenet for infrastruktur, herunder større veje og akuthelikopterbase. I kommunen findes ingen jernbaner, motorveje, færger, lufthavne eller større infrastrukturknudepunkter.  

 

Veje

Vejene er som udgangspunkt udformet, så almindelige regnmængder kan bortledes. Ved store mængder af nedbør kan befæstede veje undermineres, hvilket kan medføre omfattende erosionsskader, som kan være forbundet med oprydningsarbejde. Oversvømmede eller eroderede veje kan derfor være generende for borgere og virksomheder, samt hæmme fremkommeligheden for redningskøretøjer.

Der er kendte udfordringer med oversvømmede veje - i område 10 og 14 - ved eksempelvis Stavadvej, Søkærvej og Kjellerupvej/Haldagervej, der krydser Ryå. På disse vejstrækninger opstuves vand på vejbane og nærliggende arealer, når der kommer store mængder nedbør, og når sneen smelter. 

Helikopterlandingsplads

I Jammerbugt Kommune er én af Danmarks fire akutlægehelikopter-baser placeret. Basen administreres af Region Nordjylland og er placeret ved Saltum i område 12. Basen er ikke umiddelbart i risiko for oversvømmelse.