Områdebeskrivelser

Værdikortlægningen har taget udgangspunkt i de 17 landskabskarakterområdet som er fremkommet via en landskabskarakteranalyse i 2013/2014 i forbindelse med projektet "Landbrugets Fremtid i Jammerbugt Kommune". Her er samlet et overblik over de forskellige områder og hvilke risici-kategorier der er identificeret som værende aktuelle i hvert område.

Analyse af områderne:

Inddelingen af de 17. områder ses herunder. Hver område er analyseret for værdier i de forskellige kategorier og der er listet eventuelle handlinger til beskyttelse af værdierne. 

Område Risikokortlægning af værdier  Link til fuld områdebeskrivelse
1  Byer, bolig og mennesker + Erhverv  Se områdebeskrivelse og analyse
2  Kyststrækning + Byer, bolig og mennesker + Natur  Se områdebeskrivelse og analyse
3  Kyststrækning + Natur Se områdebeskrivelse og analyse
4  Ingen umiddelbar risiko Se områdebeskrivelse og analyse
5  Byer, bolig og mennesker + Erhverv Se områdebeskrivelse og analyse
6  Byer, bolig og mennesker + Erhverv Se områdebeskrivelse og analyse
7  Ingen umiddelbar risiko Se områdebeskrivelse og analyse
8  Ingen umiddelbar risiko Se områdebeskrivelse og analyse
9  Byer, bolig og mennesker + (Miljø og Forsyning TJEK) Se områdebeskrivelse og analyse
10  Kyststrækning + Byer, bolig og mennesker + Erhverv + Natur + Infrastruktur Se områdebeskriveles og analyse
11  Ingen umiddelbar risiko Se områdebeskrivelse og analyse
12  Ingen umiddelbar risiko Se områdebeskrivelse og analyse
13  Byer, bolig og mennesker + Erhverv Se områdebeskrivelse og analyse
14  Særlig opmærksomhed og dialog vil ske under udarbejdelse af nyt regulativ Se områdebeskrivelse og analyse
15  Ingen umiddelbar risiko Se områdebeskrivelse og analyse
16  Ingen umiddelbar risiko Se områdebeskrivelse og analyse
17  Byer, bolig og mennesker + Erhverv Se områdebeskrivelse og analyse