Klimaudfordring

Jammerbugt Kommune er 866 km2 stor og er kendetegnet ved meget store åbne og flade vidder, og består af store natur- og landbrugsarealer. Store dele af kommunen er gammel, lavtliggende havbund. Kommunen grænser op til Vesterhavet og Limfjorden. Beliggenheden nær og sydøst for de norske fjelde påvirker områdets vejr. Det er især i vejrsituationer med nordvestlige vinde, hvor føhn effekt fra fjeldene resulterer i et skyfrit, solrigt og tørt område over Skagerrak, Vendsyssel og Kattegat. De kystnære områder er vejrmæssigt påvirket af havet. Det dæmper variationerne i temperaturen året rundt og giver for det meste flere solskinstimer og mindre nedbør. I områder længere væk fra det kystnære aftager denne påvirkning, og det er bl.a. med til at give større variation i temperatur, mere nedbør og færre solskinstimer.

Vestenvinden er ved kysten en anden dominerende faktor. Jorden er udpræget sandet og det bevirker, at dagtemperaturen ved jordoverfladen om sommeren bliver en smule højere end forventeligt i denne nordlige del af Danmark. Nedbøren kan forklares både ved læ-virkningen fra de norske fjelde og at opvarmning af landområderne om sommeren tiltager, jo længere man kommer mod øst ind i landet med mere skydannelse og flere regnbyger til følge. Da jordoverfladen som nævnt også er meget sandet, vil den mere effektive opvarmning nedefra igennem sommeren bidrage til skydannelse og byger. (Kilde: Klimaatlas)

I de senere år har vi set en stigende nedbørsmængde, særligt i efterårs- og vinterperioden, som har medført en stigning i det terrænnære grundvand, som i forvejen står højt i store dele af kommunen. Det har ført til, at der i længere perioder opleves vandlidende arealer, hvilket er til gene for borgere, erhverv og besøgende i kommunens byer, land- og kystområder.   


Klimaforandringer i Jammerbugt Kommune

DMI's Klimaatlas indeholder data om forventede fremtidige ændringer i klimaet på kommune-niveau og dækker hele Danmark. Skemaet viser udviklingen i en række klimafaktorer i Jammerbugt Kommune. Se mere i Klimaatlas-rapporten for Jammerbugt Kommune.

Klimafaktor (RCP8.5) 

Reference- 

periode 

                              Klimaforandringer 

 

1981-2010 

Start århundrede 

(2011-2040) 

Midt århundrede 

(2041-2070) 

Slut århundrede  

(2071-2100) 

Temperatur

 

 

 

 

Gennemsnitstemperatur (°C) 

8,3 

9,1 

10,2 

11,6 

Højeste temperatur (°C) 

29,4 

29,9 

31,0 

32,6 

Laveste temperatur (°C) 

-11,2 

-9,4 

-7,3 

-4,8 

Hedebølge (døgn)1

1,6 

2,2 

4,1 

8,0 

Varmebølgedøgn2

7,4 

10,4 

16,7 

26,7 

Frostdøgn (døgn) 

80,5 

63,0 

46,0 

27,8 

Vækstsæson (døgn)3

249 

274 

304 

330 

 

 

 

 

 

Nedbør 

 

 

 

 

Gennemsnitsnedbør (mm/døgn) 

2,04 

2,14 

2,18 

2,32 

Skybrud (hændelser pr. år)4

0,33 

0,41 

0,49 

0,58 

 

 

 

 

 

5-årshændelse (timenedbør)5

20,7 

22,9 

25,2 

28,9 

10-årshændelse (timenedbør) 

25,1 

27,9 

31,1 

35,2 

20-årshændelse (timenedbør) 

30,1 

33,7 

38,1 

43,4 

50- årshændelse (timenedbør) 

38,0 

43,2 

49,2 

55,1 

100-årshændelse (timenedbør) 

45,0 

51,6 

59,1 

66,2 

 

 

 

 

 

5-årshændelse (døgnnedbør)6

49,0

54,4

56,6

60,9

10-årshændelse (døgnnedbør) 

56,8

63,6

66,3

71,5

20-årshændelse (døgnnedbør) 

65,4

74,0

77,0

83,2

50- årshændelse (døgnnedbør) 

 77,8

89,4

92,5

100,2

100-årshændelse (døgnnedbør) 

88,1

102,2

105,7

114,9

 

 

 

 

 

Antal tørre dage (døgn)7

236 

234 

236 

235 

Længste tørre periode (døgn)

21,9 

21,5 

22,0 

21,9 

 

 

 

 

 

Vind 

 

 

 

 

Middelvind (m/s) 

5,42 

5,41 

5,38 

5,40 

Ekstremvind (døgn pr. år)8

0,17 

0,14 

0,15 

0,22 

 

 

 

 

 

1) En hedebølge er, når gennemsnittet af de højest registrerede temperaturer, målt over tre sammenhængende dage, overstiger 28 °C. 

2) En varmebølge er, når gennemsnittet af de højest registrerede temperaturer, målt over tre sammenhængende dage, overstiger 25 °C. 

3) Vækstsæsonens længde er antal døgn fra årets første 6 sammenhængende dage med daglige middeltemperaturer over 5 °C til årets sidste 6 sammenhængende dage med daglige middeltemperaturer over 5 °C 

4) Skybrud = 15 mm nedbør på 30 minutter.

5) Nedbørsmængde for én time, der statistisk set vil optræde en gang per 5 år. 

6) Samlet mængde nedbør i løbet af det døgn på året/sæsonen med mest nedbør.

7) Antal dage pr. år med nedbør under 1 mm.

8) Antal dage pr. år hvor vindstyrken er over 25 m/s (storm).

I det følgende gennemgås hver af de vigtigste klimaudfordringer.