Finansiering

Finansiering

På trods af at klimasikring kan være dyrt, så har det dog vist sig, at værditabet ved oversvømmelser kan være langt højere end omkostningen ved at klimasikre, og det kan derfor betale sig at klimasikre. Klimatilpasningsprojekter er imidlertid ofte både dyre og komplekse i forhold til, hvem der skal udføre projektet, hvem der kan finansiere det og hvem der har driftsansvaret. Realiseringen af initiativerne i denne klimatilpasningsplan og de fysiske klimatilpasningsprojekterer er betinget af, at der kan findes en finansieringsmodel.