Kystrapporter

Kystområder er screenet ved at hente Kyststrategirapporterne fra Kystdirektoratets kystplanlægger (link til webside)

De danske kyster er inddelt i en række strategistrækninger, i figur herunder ses strækningerne i Jammerbugt Kommune. Screeningen er lavet for hhv. kort sigt (20 år), mellemlang sigt (50 år) og lang sigt (100 år).


Analyse for Jammerbugt Kommune:

Strategistrækning Delstrækning Opsummering Link til rapport
J3.02 J3.02.04 : Kyststrækningen, Thorup Strand til Svinkløv Ingen risiko for oversvømmelser, meget lav til meget høj risiko for erosion på mellemlang sigt.  Rapport
  J3.02.05 : Kyststrækningen, Svinkløv til Rødhus Ingen risiko for oversvømmelse eller erosion Rapport
J3.03 J3.03.01 : Kyststrækningen Rødhus til Blokhus

Ingen risiko for oversvømmelser, meget lav til meget høj risiko for erosion på mellemlang sigt. Det er strækningerne ved Blokhus og Pirupshvarre som kan være erosionstruet.   

Rapport
  J3.03.02 : Kyststrækningen Blokhus til Løkken Ingen risiko for oversvømmelse eller erosion Rapport
J4.07 J4.07.04 : Kyststrækningen Feggesund Nord til Aggersborg

Oversvømmelse: Iflg.. Kystplanlægger vurderes, at risikoen for kyststrækningen mvh oversvømmelse, at der på kort sigt er beregnet meget lav risiko til høj risiko inden for strategistrækningen. Det anbefales allerede på kort sigt at lave lokal beskyttelse de steder, hvor risikoen er højst, f.eks. ved ringdiger, objektbeskyttelse mv. 

Erosion: For kyststrækningen mod Limfjorden er der meget lav risiko for erosion på kort, mellemlang og lang sigt. 

Rapport
J4.08 J4.08.01 : Kyststrækningen Aggersborg til Aalborg Lufthavn

Oversvømmelse: På kort sigt er risikoen meget lav til høj risiko, mens den på mellemlang og lang sigt er meget lav til meget høj risiko. Det anbefales at lave lokal beskyttelse de steder, hvor risikoen er højst i form af ringdiger, objektbeskyttelse af de sårbare elementer eller lignende. 

Erosion: Meget lav risiko på kortsigt, lav til mellem risiko på mellemlang sigt og lav til høj risiko på lang sigt. 

Rapport