Analyser

Der er udarbejdet et ulykkesanalyse og en borgerundersøgelse

  • Ulykkesanalysen ser overordnet på udviklingen i trafikulykker siden 2004, og fokuserer på ulykker på det kommunale vejnet 2010-2015
  • Borgerundersøgelsen har givet borgerne mulighed for at udpege steder på vejnettet, som opleves problematiske. 

Der indkom 260 henvendelser, som er suppleret med henvendelser indkommet løbende siden 2013. Henvendelserne har overordnet omhandlet høj hastighed, manglende oversigt, utryghed i kryds. 

En del henvendelser var ønsker til nye cykelstier. Kommunen har en cykelstiplan, som opdateres i 2016.