Bredgade, Pandrup

Der er ikke markant forandring i bebyggelse i forbindelse med indkørslen fra syd via Bredgade ind i Pandrup by. For mange trafikanters vedkommende sænkes hastigheden først til bytempo forholdsvist langt inde i byen.

Projektforslag

For at sikre at bilisterne fra syd ind til Pandrup nedsætter hastigheden anlægges pudebump i rød flade ved byzonetavlen. Pudebump er valgt, da der går busrute ad Bredgade. 

Anslået pris: kr. 60.000

Ulykker og utryghed

I perioden 2010-2015 er der registreret to ulykker på Bredgade i nærheden af byskiltet. 

Der er indkommet henvendelse om, at der bliver kørt stærkt ind i byen, helt ind forbi Cannerslundvej. 

Trafikmåling

Bredgade 97 - syd for Cannerslundvej (december 2015)

Gennemsnitshastighed: 49 km/t; 85-percentil: 60 km/t

Årsdøgntrafik: 3.800 køretøjer / 29 cykler

Hverdagsdøgntrafik: 4.380 køretøjer / 39 cykler

Eksisterende forhold

Kørebanen er ca. 6,5 m bred. Der er enkeltrettede cykelstier i hver retning. 

Der er opsat høje byzoneskilte i begge sider af vejen.