Mandlige trafikanter 15-24 år

Aldersgruppen er udpeget som de 10 farlige år i trafikken, hvor aldersgruppen er overrepræsenteret i ulykkesstatistikken og det gælder også i Jammerbugt Kommune, for mandlige både knallertrister og unge bilister.

Kampagner og færdselsundervisning, især i udskolingen, kan medvirke til at gøre unge chauffører bevidste om deres sårbarhed og deres ansvar for at vise hensyn og være agtpågivende i trafikken.

MÅL

Gennemsnittet af ulykker for den mandlige aldersgruppe over de sidste fem år er på 12,0 ulykker pr. år.

Gennemsnittet for en rullende femårsperiode skal falde.

Indsats

Kommunen vil arbejde for målet ved

  • at udskolingselever og elever på ungdomsuddannelser tilbydes besøg af "Sikker Trafik LIVE", som er en personlig fortælling af en person, der har været involveret i en trafikulykke med alvorlige konsekvenser. Tilbuddet har dokumenteret langvarig effekt på unge i forhold til deres holdning til at være aktiv trafikant
  • at flere udskolingselever undervises i trafiksikkerhed
  • at deltage i kampagner overfor målgruppen
  • at være synlig på sociale medier, i en form som tiltaler målgruppen
  • at inddrage Jammerbugt Kommunes Ungeråd i trafiksikkerhedsarbejdet
  • at samarbejde med interessenter, der er unge, eller som arbejder med unge, fx kommunens ungdomskonsulenter