Planlægning

Kommunen indtænker trafiksikkerhed ved udarbejdelse af kommuneplan og lokalplaner. 

Konkrete byggemodningsprojekter indtænker trafiksikkerhed i forhold til nye vejtilslutninger og adgange til ejendomme. 

Der gennemføres trafiksikkerhedsrevision på relevante projekter. 

Trafiksikkerhedsrevision er en systemastisk og uafhængig trafiksikkerhedsvurdering af vejprojekter. Formålet er at føre nye og ombyggede veje så sikre som muligt - inden de anlægges og inden ulykkerne sker. Trafiksikkerhedsrevisionen sikrer at vejanlæggene lever op til de nyeste anbefalinger for trafiksikkerhed. 

Trafikanlæg projekteres med henblik på at skabe tilgængelighed for alle (handicap- og ældrevenlige trafikanlæg).