Kattedamsvej-Damvej, Aabybro

Krydset Kattedamsvej-Damvej-Torngårdsvej er et firbenet kryds i åbent land, hvor Kattedamsvej er primærvej. Den tilladte hastighed er 80 km/t. Der er god oversigt fra alle sider. Krydset er ulykkesbelastet.

Projektforslag 1

Tydeliggørelse af krydset ved på sidevejen at etablere kantstensafgrænsede midterheller, som markeres med kantlinjer og refleksøjne, og udvide tilslutningskurverne, så der også er plads til kantlinjer i vejkanten. Yderligere markeres krydset med S11 rumleriller på sidevejene, så trafikanterne bliver gjort ekstra opmærksom på ankomsten til krydset. Ulykker, hvor trafikanterne overser vigepligten fra sekundærvejene, forventes at kunne reduceres væsentligt ved denne løsning.

Anslået pris: kr. 600.000

Projektforslag 2

Den mest optimale løsning vil være at venstreforskyde Damvej og samtidig etablere heller som i projektforslag 1. Krydset vil blive omdannet til to T-kryds og risikoen for at overse krydset fra sidevejene minimeres væsentligt mere end ved projektforslag 1, hvor det stadig vil være muligt at køre lige over krydset. 

Anslået pris: kr. 1.400.000

Ulykker og utryghed

I perioden 2010-2015 er der registreret 5 ulykker i krydset. Ved hovedparten af ulykkerne er anført, at årsagen til ulykken var, at den ene part ikke erkendte sin vigepligt ved kørsel ad Damvej fra nord mod Kattedamsvej.

Der er indkommet to henvendelser, der gør opmærksom på de mange ulykker, der er sket i krydset, og at det er nødvendigt at gøre noget ved krydsets udformning. 

Trafikmåling

Kattedamsvej umiddelbart vest for krydset (december 2015)

Gennemsnitshastighed: 77 km/t; 85-percentil: 88 km/t. 

Årsdøgntrafik: 2.870 køretøjer.

Hverdagsdøgntrafik 4.020 køretøjer.

Målingen viser tydeligt, at Kattedamsvej er en pendlerstrækning. 

Eksisterende forhold

Der er vigepligtstavler (B11) og hajtænder på begge sekundærveje og kantpæle omkring krydset.