Krydsninger

Kommunen vil arbejde for at nedbringe antallet af personskader i kryds.

Ulykkesanalysen viser, at ca. halvdelen af ulykker med personskader i åbent land sker i kryds.

Borgerundersøgelsen viser, at der er utryghed ved mange kryds, inkl. stikrydsninger, både for hårde og bløde trafikanter.

MÅL

Gennemsnittet af ulykker i kryds 2011-2015 er på 16,6 ulykker pr. år.

Gennemsnittet for en rullende femårsperiode skal falde.

Indsats

Kommunen arbejder for målet ved

  • at projektkataloget indeholder forslag til forbedringer af sikkerheden i konkrete kryds
  • at forvarsling af kryds forbedres, hvor det er relevant, fx med rumleriller
  • at løbende holde øje med om der sker en stigning af ulykker i bestemte kryds
  • at reducere antallet af adgange til en vej fra vejens naboer, fx så hver matrikel kun har én adgang til vejen

En halvering af adgangene til en vej, eksempelvis fra 20 til 10 adgange pr. km, medfører typisk en reduktion i personskadeulykker på 25-30 %. Reduktionen synes at forekomme uanset mængden af trafik på vejen.