Tryghed for bløde trafikanter

Der er store samfundsmæssige gevinster ved at flere transporterer sig på cykel istedet for i bil, herunder at børn får færdselserfaring ved at transportere sig selv til skole og fritidsaktiviteter. Den oplevede tryghed på vejnettet er afgørende for hvor mange der cykler, og lader deres børn cykle. Færdselsundervisning og træning i trafikken er ligeledes afgørende for hensigtsmæssig adfærd blandt trafikanter, herunder evnen til at orientere sig tilstrækkeligt og ikke tage unødvendige chancer. 

MÅL

Den oplevede tryghed er ikke umiddelbar målbar. Den kan bl.a. opnås ved at prioritere færdselsundervisning i skolerne. Det er derfor en klar målsætning at alle kommunens skoler skal have vedtaget trafikpolitikker.

Indsats

Kommunen arbejder for målet ved 

  • at motivere skolerne til at udarbejde trafikpolitikker, for at få skolerne til at prioritere færdselsundervisning i indskoling, mellemtrin og udskoling, og for at arbejde for eleverne og deres forældre får gode, sikre vaner ved transport til og fra skole
  • at gøre skoleruterne, der blev udpeget i forbindelse med trafiksikkerhedsplanen 2012, lægges mere synligt ud på kommunens hjemmeside
  • at have fokus på at uhensigtsmæssige krydsninger og strækninger, der ligger på skoleruterne, forbedres 
  • at udtalelser i forhold til vurdering af trafikfarlige skoleveje udarbejdes i nært samarbejde med Nordjyllands Politi og bygger på konkret besigtigelse af skolevejen sammenholdt med lokale trafikmålinger og registrerede ulykker
  • at deltage i skolestartskampagnen i august

Den oplevede tryghed for bløde trafikanter er afgørende for at bl.a. skolebørn kan bevæge sig sikkert mellem hjem, skole, fritidsaktiviteter og at de derved bliver kompetente trafikanter.