Banesti-Toftevej, Aabybro

Flere borgere har udtrykt stor utryghed ved banestiens krydsning af Toftevej, da hastigheden vurderes høj og da der er en kurve på Toftevej mod syd, der giver forringet oversigt.

Projektforslag

Der opsættes ”Din fart”-tavler kombineret med tavler, der advarer om krydsende cyklister (A21), for at gøre bilister opmærksom på deres hastighed.

På banestien opsættes vigepligtstavler (B11), hajtænder og cykelbump eller skridsikre rumlestriber for at få cyklister gjort opmærksom på deres vigepligt - der er især i vinterhalvåret, hvor stibommene står åbne, ikke samme erkendelse af krydsningen for cyklisterne.

Anslået pris: kr. 300.000 

Trafikmåling

Toftevej umiddelbart nord for stikrydsningen (december 2015)

Gennemsnitshastighed: 47 km/t; 85-percentil: 55 km/t.

Årsdøgnstrafik: 1.860 køretøjer / 38 cykler

Hverdagsdøgntrafik: 2.200 køretøjer / 59 cykler

Ulykker og utryghed 

Der er ikke registreret ulykker i eller i nærheden af krydset i perioden 2010-2015.

Der er kommet tre henvendelser om at tydeliggøre krydsningen og vigepligtsforholdene for bilister og cyklister. 

Eksisterende forhold

Banestien følger det gamle banetrace gennem Aabybro, og stien består af et fortov og en cykelsti adskilt af en skillerabat. 

Der er krydsningshelle på Toftevej, med separate hellearealer for cyklister og fodgængere. Der er bump på Toftevej på hver side af banestikrydsningen.