Hjortdalvej-Fosdalvej, Tranum

Krydset Hjortdalvej-Fosdalvej-Bonderupvej ligger i åbent land og hastigheden er 80 km/t på alle vejene. Der er heller og fuldt stop fra begge sideveje. Der er registreret flere ulykker i krydset, primært med materielskade. 

Projektforslag

Etablering af refleksøjne på hellerne og kantlinjer på Fosdalvej vil gøre krydset nemmere at erkende, så risikoen for vigepligtsulykker mindskes. Der nedskiltes til 70 km/t på Hjortdalvej omkring krydset over en strækning på ca. 300 m i alt. På sigt kan fuld stop ophæves, hvis de næste års monitorering af ulykkesudviklingen i krydset viser en klar nedgang i antal vigepligtsulykker.

Anslået pris: kr. 70.000

Ulykker 

I perioden 2010-2015 er der registreret flere ulykker, heraf en del hvor trafikanter ikke har overholdt deres vigepligt fra Fosdalvej.

Trafikmålinger

Hjortdalvej ca. 700 m øst for krydset (august 2015)

Gennemsnithastighed: 79 km/t; 85-percentil: 91 km/t

Årsdøgntrafik: 2.360 køretøjer

Hverdagsdøgntrafik: 2.470 køretøjer

Bonderupvej ca. 250 m syd for krydset (december 2015) 

Gennemsnithastighed: 70 km/t; 85-percentil: 85 km/t

Årsdøgntrafik: 1.000 køretøjer

Hverdagsdøgntrafik: 1.120 køretøjer

Eksisterende forhold

Krydset ligger i påfyldning og der er autoværn i alle kvadranter. Der er oversigt fra alle ben i krydset, dog er der lidt beplantning på nord siden af Hjortdalvej, som bør fjernes for at oversigten er optimal.