Vadumvej-Bygaden, Nørhalne

Vadumvej er en af de overordnede veje i Nørhalne og fungerer også som skolevej fra de sydlige boligområder til skolen på Bygaden.

Der er busstoppested ud for Brugsens parkeringsplads på Bygaden, hvor bussen blokerer for ind- og udkørsel til pladsen.

På Vadumvej er der i dag et asfalteret areal nær krydset, hvor bussen i praksis holder, selvom der ikke er anlagt en egentlig buslomme. 

Projektforslag

For at forbedre forholdene for bløde trafikanter, og for at gøre busholdestederne mere hensigtsmæssige etableres en buslomme på sydsiden af Vadumvej og der sættes kantsten og etableres fortov bagom buslommen, så fortovet bliver gennemgående på Vadumvej og så det sikres, at arealet ikke anvendes til parkering. Skiltet med busstoppested rykkes hen forrest ved buslommen. 

Busstoppestedet på Bygaden rykkes ned til nordsiden af Vadumvej lige øst for krydset.

Belægningen i krydset ændres til belægningssten. Der opsættes en fodstøttehviler til cyklister på Vadumvej før buslommen, for at motivere de krydsende cyklister til at blive inde ved vejkanten, når de venter på passerende køretøjer.

Anslået pris: kr. 700.000

Ulykker og utryghed

Der er ikke registreret ulykker i krydset i perioden 2010-2015.

Der er indkommet borgerhenvendelser vedr. krydset.

Trafikmåling

Vadumvej øst for krydset (december 2015)

Gennemsnitshastighed: 43 km/t; 85-percentil: 53 km/t

Årsdøgntrafik: 970 køretøjer / 34 cykler

Hverdagsdøgntrafik: 1.050 køretøjer / 44 cykler

Eksisterende forhold

Der er cykelparkering ved siden af det eksisterende busskur ved det asfalterede areal i sydlig side af Vadumvej. 

Der er fortov i begge side ved alle vejgrene ved krydset, undtagen på stykket ved det asfalterede areal.