Løbende aktiviteter

Trafiksikkerhed bygger på et grundlag af lovgivning, uddannelse af trafikanter, vejmyndighedernes drift og vedligehold af vejnettet mv. 

For at få opfyldt målsætningen på de fem fokusområder vil Jammerbugt Kommune aktivt arbejde med 

  • Monitorering af trafik og registrerede ulykker
  • Trafiksikkerhed i planlægning
  • Samarbejde
  • Kontrol, herunder samarbejde med politiet
  • Kampagner og information
  • Vejteknik
  • Data og analyser

I 2017 udarbejdes en handlingsplan, der konkret for de enkelte opgaver på trafiksikkerhedsområdet beskriver mål, handling, tidsplan og ansvarlig. Handlingsplanen vil sikre overblik over hvem, der gør hvad og hvornår og hvorfor. Planen vil tillige sikre kontinuitet i arbejdet, også når der sker udskiftning i medarbejderstaben i de forskellige forvaltninger.