Vejteknik

Kommunen vil løbende følge med i ulykkesbilledet, og holder fokus på ulykkesbelastede lokaliteter. 

I projektkataloget er forslag til trafiksikkerhedsmæssige forbedringer af udvalgte lokaliteter.

Der gennemføres trafiksikkerhedsinspektion på kommunens overordnede veje udvalgt udfra 

  • ulykker
  • trafikmængde
  • målt hastighed

Trafiksikkerhedsinspektion er en systematisk gennemgang af en eksisterende vej med henblik på at kortlægge elementer i vejens udformning, som vurderes at medføre øget ulykkesrisiko og/eller skadesgrad, når ulykken sker. 

Gennem trafiksikkerhedsinspektion kortlægges fortrinsvist mindre forbedringsmuligheder, som kan implementeres i forbindelse med den daglige drift. Det gælder fx. afmærkning i kurver, forvarsling af kryds, udbedring af rabatter, oversigtsforhold mm.