Kystvejen-Hunetorpvej, Pandrup

Kystvejen skifter navn til Hunetorpvej i en skarp kurve i åbent land, hvor den tilladte hastighed er 80 km/t. Der er dårlig oversigt i kurven. I sommerhalvåret er strækningen meget benyttet af cyklister og trafikmængden tredobles i sommerhøjsæsonen. 

Projektforslag

Der skiltes og afmærkes med overhalingsforbud samt opsættes skilte med advarsel om skarp kurve. For at øge sikkerheden og trygheden for cyklisterne rundt i kurven etableres 2*650 m enkeltrettede cykelstier. Cykelstierne placeres på ydersiden af de eksisterende vejgrøfter. Anlæg af cykelstier vil forbedre oversigten fra sidevejen Ferren.

Anslået pris: kr. 2.600.000 

Ulykker og utryghed

I perioden 2010-2015 er der registreret 1 ulykke på Kystvejen i kurven, hvor en bilist fortsatte ligeud i kurven.

Flere borgere indgav henvendelser om utryghed som følge af høj hastighed og ønske om cykelsti på strækningen mellem Rødhus og Hune i forbindelse med borgerinddragelsen.

Trafikmålinger

I kurven på Kystvejen (maj/juni 2015)

Gennemsnitshastighed 68 km/t; 85-percentil: 80 km/t

Årsdøgntrafik: 1040 køretøjer / 12 cykler

Samme sted (juli/august 2015)

Gennemsnitshastighed 67 km/t; 85-percentil er 79 km/t

Årsdøgntrafik: 3040 køretøjer  / 50 cykler

Eksisterende forhold

Kørebanebredden på Kystvejen er på 6,35 midt i kurven, 6,0 m 150 m nord for kurven og 6,3 m 150 m vest for kurven.

Der er dobbelt optrukken midterlinje gennem kurven, og smalle kantlinjer. Der er opsat kantpæle med 50 m afstand rundt i kurven.

På indersiden af kurven er skovagtig beplantning.

Sidevejen Fennen støder til vejen midt i kurven.