Effektvurdering af projekter

Projektforslagene er ikke prioriteret, men forslagene er nedenfor vurderet i forhold til skønnet effekt. Der er taget hensyn til 

  • effekt i forhold til besparelse i fremtidige ulykker
  • effekt i forhold til forbedring af oplevet tryghed
  • effekt i forhold til forslagets økonomi - mest trafiksikkerhed for pengene

Nogle af lokaliteterne har to løsningsforslag, og begge forslag er medtaget i tabellen. 

Projekt

Løsning

Ulykker

Tryghed

Økonomi

Pris i tkr.

Brøndumvej

 Mere sikkerhed ved skolen

 

**

**

 1.600 

Sandagervej

 Enkeltrettede cykelstier

*

** 

*

4.000 

Aggersundvej

 Strækningssanering

** 

*** 

**

6.850 

Bejstrupvej-Manstrupvej

 Sidevejsdetektering

** 

*

540 

Hjortdalvej-Fosdalvej

 70 km/t zone mm.

*

***

70 

Kystvejen-Hunetorpvej

 Enkeltrettede cykelstier i kurven

*

*** 

*

2.600 

Rødhusvej

 60 km/t zone

*

**

70 

Bredgade

 Rødt pudebump

*

** 

**

60 

Banesti-Toftevej

 Din fart-tavler mm.

 

**

300 

Kattedamsvej - Toftevej

 Rundkørsel

 *

** 

*

4.000 

Kattedamsvej stitunnel

 Stitunnel

 -

*** 

**

4.600 

Kattedamsvej - Ø. Hovensvej 

 Sideheller og sideudvidelse

*

*

**

600 

 Rundkørsel m. separate cykelstier

***

**

***

3.600 

Kattedamsvej - Damvej 

Sideheller og sideudvidelse

*

 

**

600 

Forsætning

**

*

***

1.400 

Nymarksvej

Kort dobbeltrettet cykelsti

 

*

*

200 

Vadumvej-Bygaden

Kryds og busholdesteder

 

**

*

700

Jammerbugt Kommune har i Helhedsplanen planmæssigt reserveret areal til en ny omfartsvej fra Ny Aabyvej (ved Aabybro Genbrugsplads) til Aabyvej (Kattedamsvej går over i Aabyvej øst for Damvej). Vejen har en længde på ca. 2,5 km. Der er beregnet pris på anlæg af vejen, som i 2016-priser vil være kr. 19 mio, inkl. en stitunnel til banestien.

Såfremt vejen bliver anlagt, vil trafik i betydelig mængde reduceres på Kattedamsvej, hvilket vil have indflydelse på 4 projektlokaliteter.