Samarbejde

Trafiksikkerhed er præget af mange aktører, som myndigheder, interesseorganisationer og medier. Styrken kommer frem, når aktørerne arbejder sammen om at forbedre trafiksikkerheden. Indsatser kan koordineres og samtænkes, fx overfor skoleelever. 

Jammerbugt Kommune arbejder sammen med

 • Nordjyllands Politi, i forhold til forskellige færdselsregulerende tiltag, vurdering af trafikfarlige skoleveje, indsatser på skoler mm.
 • Rådet for Sikker Trafik i forhold til gennemførsel af nationale kampagner, færdselsundervisning i skolerne, inspiration til nye tiltag. Sikker Trafik faciliterer samarbejde på tværs af myndigheder ved en årlig trafiksikkerhedskonference
 • Andre kommuner, herunder især de øvrige nordjyske kommuner om fælles kampagneindsatser og erfaringsudveksling
 • Kræftens Bekæmpelse, som faciliterer skolecyklingsnetværk på tværs af forvaltninger 
 • Vejdirektoratet i forhold til nye anbefalinger til vejtekniske løsninger, besigtigelse af steder for dødsulykker
 • Medier i forhold til omtale af nye vejtekniske tiltag og kampagner

Kommunen har sammensat et bredt funderet trafiksikkerhedsråd med repræsentanter fra mangfoldige trafikantgrupper. Trafiksikkerhedsrådet fungerer som kommunens sparringspartner i forhold til arbejdet med trafiksikkerhed, herunder især i forhold til konkrete anlægsprojekter. 

Internt i kommunen samarbejder Teknik & Anlæg med

 • Undervisning & Fritidstilbud om tiltag overfor skolerne
 • Skolerne og deres færdselskontaktlærere i forhold til at udarbejde trafikpolitikker, netværksmøder for færdselskontaktlærere, inspiration til yderligere færdselsundervisning
 • Kørselskontoret om vurdering af trafikfarlige skoleveje
 • Forsyningen om kollektiv trafik, herunder planlægning af hastighedsdæmpende tiltag på busruter
 • Kommunikationsafdelingen om formidling af kampagner, nye vejtekniske tiltag mv. til medier og kommunens hjemmeside og facebookside
 • Planafdelingen om sparring i forhold til nye planer og tilladelser
 • Byggeafdelingen i forhold til tilladelser til nye adgange for ejendomme
 • Ejendomscentret i forhold til færdsel til/fra kommunens institutioner og andre ejendomme

Kommunen deltager i relevante trafiksikkerhedskonferencer, workshops mv. for at sikre ny viden og erfaringer om trafiksikkerhed.