Nymarksvej, Biersted

Skoleelever fra området ved Smalbyvej samt udskolingselever fra Nørhalne cykler til Biersted Skole via Smalbyvej-Nymarksvej-Præstegårdsvej. På hjemturen skal Nymarksvej således krydses to gange på cykel. Nymarksvej kurver, hvilket begrænser oversigten ved krydsningerne. 

Der er under 100 meter mellem Smalbyvej og Præstegårdsvej. 

Projektforslag

Der etableres en dobbeltrettet cykelsti på ca. 100 m på nordsiden af Nymarksvej, som forbinder Smalbyvej og Præstegårdsvej, så cyklisterne undgår at skulle ud på Nymarksvej.

Anslået pris: kr. 200.000 

Trafikmåling

Nymarksvej mellem Præstegårdsvej og Smalbyvej (december 2015)

Gennemsnitshastighed: 57 km/t; 85-percentil: 75 km/t

Ulykker 

Der er ikke registreret ulykker på Nymarksvej i perioden 2010-2015.

Eksisterende forhold

De berørte veje er veje i åbent land, hvor den tilladte hastighed er 80 km/t.