Fokus og mål

Alle vejenes trafikanttyper skal kunne færdes sikkert og trygt i trafikken, jf. kommunens helhedsplan fra 2013. 

Færdselssikkerhedskommissionen udgav i 2013 en ny national handlingsplan 2013-2020: 'Hver ulykke er én for meget - et fælles ansvar'. Planen opstiller ambitiøse mål om reducering af antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken på landsplan. Målene er maksimalt 120 dræbte, 1000 alvorligt tilskadekomne, 1000 lettere tilskadekomne i 2020. Planen har udpeget 10 områder, der sætter fokus på de ulykker, der er flest af.

Med udgangspunkt i den nationale handlingsplans fokusområder peger ulykkesanalysen og borgerhenvendelserne på følgende fokusområder 

  • For høj hastighed
  • Krydsninger, inkl. stikrydsninger
  • Eneulykker i åbent land
  • Unge mandlige trafikanter i alderen 15-24 år
  • Tryghed for bløde trafikanter

Der måles fremadrettet på de enkelte fokusområder, se mere under hver fokusområde.