Monitorering

Det daglige arbejde med trafiksikkerhed omfatter en række opgaver med systematisk at sikre opdaterede trafikdata, ulykkesdata, effektmålinger mv. 

Kommunen vil sikre

  • at der løbende gennemføres trafikmålinger, når konkrete lokaliteter skal vurderes, fx som følge af borgerhenvendelser eller ved udtalelser om trafikfarlige skoleveje
  • at de politiregistrede ulykker stedfæstes løbende
  • at der hvert år udarbejdes en mindre ulykkesanalyse for at følge udviklingen på de enkelte indsatsområder
  • at effekten af vejombygninger evalueres sammen med trafiksikkerhedsrådet
  • at der hvert år udarbejdes en oversigt over det forløbne års tiltag og det næste års planer, som er en del af den årlige "Driftsplan for vejområdet"
  • at skadestuedata anvendes, når de bliver tilgængelige

Jammerbugt Kommune er sammen med Aalborg og Hjørring kommuner udtrukket til at deltage i et projekt om samkøring allerede eksisterende skadestuedata vedr. trafikuheld i Landspatientregistret med diagnoser, behandlinger og det offentliges omkostninger til disse, samt omkostninger til sygedagpenge. Ligeledes bil oplysninger om behandlinger og tilhørende omkostninger hos praktiserende læger, speciallæger, fysioterapeuter m.fl. blive indregnet. 

Det vil give mere præcise tal på konsekvenser ved personskadeulykker i trafikken.