Kontrol

Jammerbugt Kommune samarbejder med Nordjyllands Politi om

  • udpege hastighedsbelastede strækninger til fartkontrol, herunder med ATK-vogne (Automatisk Trafik Kontrol)
  • opfølgende indsatser på lokale kampagner, fx regionale spritkampagner