Ulykkesanalyse 2015

Ulykkesbekæmpelse baserer sig på en formodning om, at de allerede stedfundne ulykker er en brugbar indikator for, hvor der også fremover vil ske ulykker.

Færdselsulykkerne er gennemgået for at danne et overblik over, hvor og hvordan uheldene i Jammerbugt er sket, samt hvem der er involveret i uheldene. Analysen har til dels fokus på ulykker med personskade, da målet i trafiksikkerhedsplanen fra 2012 var at halvere antallet af personskader.

Dataene i analysen er trukket ud fra Vejdirektoratets database, der indeholder alle politiregistrerede ulykker. 

Ulykkesanalysen indeholder 

  • temaanalyse af fordeling af ulykker på bl.a. alder og køn, sprit, land/by, på baggrund af trafikulykker på det kommunale vejnet 2010-2015
  • fordeling af ulykker på det kommunale vejnet og statsvejnettet
  • udpegning af ulykkesbelastede kryds og strækninger

Ulykkesanalysen er en del af grundlaget for valg af fokusområder og valg af lokaliteter til projektkataloget.

pdf uddrag_af_ulykkesanalysen.pdf (480.1 KB) 

 

Antallet af ulykker med personskade og betydelig materiel skade er faldende på de kommunale veje