Kattedamsv.-Ø. Hovensvej, Aabybro

Krydset Kattedamsvej-Østre Hovensvej-Knøsgårdvej er et firbenet kryds på kanten mellem åbent land og by, hvor Kattedamsvej er primærvej. Den tilladte hastighed er 70 km/t på Kattedamsvej, 80 km/t på Østre Hovensvej og 50 km/t på Knøsgårdvej. Der er god oversigt fra begge sideveje.

Projektforslag 1

Etablering af en rundkørsel i krydset vil få hastigheden ned på Kattedamsvej. Krydset vil blive nemmere at erkende, så vigepligtsulykker reduceres. En rundkørsel kan også reducere ulykker med svingende trafikanter, der bliver påkørt bagfra på primærvejen. 

Anslået pris: kr. 3.000.000

Separate cykelstier omkring rundkørslen over Kattedamsvej kan etableres for anslået kr. 600.000

Projektforslag 2

Etablering af heller med refleksøjne og kantlinjer på sidevejene Østre Hovensvej og Knøsgårdvej vil gøre krydset nemmere at erkende, så risikoen for vigepligtsulykker mindskes. Sidevejene skal udvides op til krydset, for at få plads til hellerne.

Anslået pris: kr. 600.000

Ulykker og utryghed

I perioden 2010-2015 er der i alt registreret 6 uheld i krydset. Ved flere af ulykkerne er anført, at årsagen til ulykken er, at den ene part ikke har overholdt sin vigepligt ved kørsel ad sidevejen mod Kattedamsvej. I to af ulykkerne er en trafikant er kørt op bag i en forankørende trafikant, der har været i færd med at svinge ned af en af sidevejene. 

Der er indkommet henvendelser om at mange motionister krydser Kattedamsvej her og at der køres meget hurtigt, trods hastighedsbegrænsningen på 70 km/t. 

Trafikmåling

Kattedamsvej vest for krydset (december 2015)

Gennemsnitshastighed: 73 km/t; 85-percentil: 83 km/t

Årsdøgntrafik: 3.930 køretøjer

Hverdagsdøgntrafik: 4.430 køretøjer

Eksisterende forhold

Der er i 2015 opsat yderligere forvarsling af krydset på Ø. Hovensvej, dels som vigepligtstavler, og V11 og rumleriller på kørebanen.

På Knøsgårdvej er der et bump ca. 50 m fra Kattedamsvej i forbindelse med byskiltet ind til Knøsgård.