Dimensionering af kloakker

I Jammerbugt Kommune dimensioneres Forsyningens kloakanlæg i overensstemmelse med nyeste viden og anbefalinger fra Spildevandskomitéen, jf. skrift 27, 28, 29 og 30.

Jammerbugt Kommune og Forsyningen tager højde for de varslede klimaændringer i forbindelse med etablering af nye kloakker.

Overbelastning af kloakanlæg under kraftige regn/tordenbyger kan ikke undgås uden ekstremt store ledninger og bassiner med deraf følgende store anlægs- og driftsudgifter, der ikke er samfundsøkonomisk rentable.

I det følgende beskrives Forsyningens dimensioneringskriterier for nye kloaksystemer – herunder kloakanlæg, der omlægges ved kloakfornyelse.