Dispensation i forhold til regnvandsafledning

Når en ejendom separatkloakeres kan der i særlige tilfælde gives en dispensation i forhold til regnvandsafledning. Det drejer sig om udvendige afløb med lille regnvandsafledning, såsom f.eks. lyskasser og kælderskakte, hvor der kan søges om dispensation til fortsat tilslutning til spildevandsledningen, mens resten af ejendommens regnvand skal kobles på regnvandsledning. For at kunne meddele en dispensation fra separatkloakering for kælderskakt eller lyskasse, så kræver det:

  • At kælderskakt eller lyskasse skal være helt eller delvist overdækket
  • At det omkringliggende terræn har fald væk fra kælderskakten eller lyskassen
  • At der skal være etableret kant eller tilsvarende hele vejen rundt om kælderskakten eller lyskassen, således, at der ikke kan strømme overfladevand ind fra omgivende arealer
  • At det samlet set er en meget lille regnvandsafledning, som tilledes spildevandsledningen
  • At der er uforholdsmæssigt store omkostninger forbundet med, at kælderskakten eller lyskassen skal tilkobles regnvandsledningen.