Vandforsyning

Spildevandsplanen skal tage hensyn til den gældende vandforsyningsplan og indsatsplaner til grundvandsbeskyttelse.

Individuel nedsivning af spildevand og regnvand sker i stor udstrækning fra fritliggende ejendomme, hvis jordbunds- og grundvandsforhold samt hensynet til beskyttelse af grundvandet er i orden.