Beregningsgrundlag

For Forsyningens kloakanlæg er der udført beregning af de aflastede stofmængder til recipienter i status- og i plansituationen.

 

Indbyggertallet i Jammerbugt Kommune er i 2019 ca. 38.500.

 

Det er vanskeligt at forudsige erhvervsudviklingen i planperioden. Derfor skal de i spildevandsplanen anførte belastninger fra erhvervsvirksomheder tages med de fornødne forbehold.