Afdragsordning og minimumsfrist

Hvis din samlede husstandsindkomst er under 319.012 kr. (2019 niveau), kan der ansøges om at få en minimumsfrist på mindst 3 år til etablering af spildevandsanlæg og der kan ansøges om en afdragsordning for spildevandsanlæg og tilslutningsbidrag.

Hvem kan ansøge om afdragsordning og minimumsfrist:

  • Der kan ansøges om afdragsordning og minimumsfrist i sager hvor der bliver varslet påbud om etablering af spildevandsløsninger i det åbne land.

  • Ansøgningen kan imødekommes, hvis det kan dokumenteres, at den samlede husstandsindkomst er under 319.012 kr. For hvert hjemmeboende barn under 18 år til og med fire børn på ansøgningstidspunktet forhøjes beløbet med 39.300 kr. I husstandsindkomsten skal bl.a. indregnes værdien af sommerhus og/eller helårsbolig, da formuer over 797.600 kr. (2015-tal)

  • Der kan ikke søges ved separatkloakering, samt ved ejendomme der udelukkende benyttes til erhverv.