Planlægning

Lovgrundlag

Kommunen skal i henhold til Miljøbeskyttelseslovens §32 udarbejde en plan for bortskaffelse af spildevand. Spildevandsplanen skal bl.a. forholde sig til kommune- og vandområdeplanen, samt til den økonomiske planlægning og til vandløbenes fysiske tilstand.

Administrationen af kommunens spildevandsforhold sker med udgangspunkt i gældende love, bekendtgørelser og vejledninger.