Det åbne land

I Jammerbugt Kommune er der ca. 9.000 ejendomme som ikke er tilsluttet Forsyningens renseanlæg. Ejendommene i det åbne land har individuelle afløbsforhold. Der er ca. 7.000 ejendomme i sommerhusområder og i det åbne land som nedsiver spildevandet på egen grund. Der er ca. 100 minirenseanlæg og pilerenseanlæg. En række ejendomme i det åbne land har direkte udledning af spildevand til recipient og en del af disse ejendomme er opfattet af Vandplanerne, hvor der gennemføres en indsats for forbedret rensning af spildevand.