Klimatilpasning

Jammerbugt Kommune har lavet en Klimatilpasningsplan, som kortlægger områder, hvor der er risiko for oversvømmelse i forbindelse med kraftig regn, havvandsstigninger og oversvømmelser fra vandløb og fjorde.

Klimatilpasningsplanen er lavet som et tillæg til Helhedsplan 17.

Når Forsyningen planlægger de kommende års kloaksaneringer, inddrages risikokortlægningen fra Klimatilpasningsplanen.