Spildevandsafgift

Ejendomme som ikke er tilsluttet Forsyningens spildevandsanlæg skal betale en spildevandsafgift til Staten. Taksten afhænger af rensemetoden og dermed anlægstypen. Opkrævningen administreres af kommunen. Spildevandsafgiften er op til 5,70 kr./m3 (2019 takst) alt efter rensemetode.

Den årlige afgift beregnes enten efter et fast årligt vandforbrug på 170 m³ for en bolig eller efter målt vandforbrug, når kommunen har godkendt opsætning af en vandmåler for den pågældende ejendom.