Forbedret rensning i udpegede oplande

Jammerbugt Kommune har til dato udført indsats om forbedret spildevandsrensning i 3 oplande ud af 39 oplande. I 7 oplande gennemføres indsatsen i 2020 og 2021. I tabellen nedenfor ses de udpegede oplande.

Opland nr.  Område Ejendomme (stk.) Renseklasse  Status
1 Favskærgrøften 8 SO  
2 Bisbæk 2 O  
3 Bjerre å 2 O  
4 Skrivergrøften 7 O  
5 Landbækgrøften 3 O  
6 Tilløb fra Lille Uldrup - OP  
7 Thorup Holme 6 OP  
8 Canada - UDGÅET - SO  
9 Udledning til Jægerum Kanal 14 SO  
10 Arenstminde Vandløb 27 SO  
11 Fannegrøft 8 O  
12 Klinkebæk 4 O  
13 Skelgrøften 4 O  
14 Kogstedgrøften 5 O  
15 Albækken 20 O  
16 Mergelsbæk 15 O  
17 Mosebyvandløbet 14 O  
18 Nols sø - UDGÅET 2 OP  
19 Nørhalne Nordre kloakgrøft 1 O  
20 Biersted-Ajstrup Skelgrøft 5 O  
21 Haldagergrøften 5 O  
22 Bjørnkærgrøften 4 O  
23 Todberggrøften 4 O  
24 Hoven Vandløbet 4 O  
25 Smækken 5 O  
26 Søenge syd 51 O  
27 Nørredige 7 O  
30 Arentsminde sydvest 9 SO  
31 Endelsted -Ryå 1 SO  
32 Møllebækken 3 SO  
33 Hovensvandløbet 25 SO  
34 Blødgrøften 6 SO  
35 Byrbækken 32 SO  
36 Lindholsm Å 33 SO  
37 Rytlebækken, Gråstens Rende og Ilbækken 9 SO  
38 Skelgrøften 11 SO  
39 Møllebækken 2 SO  
40 Tiende Bæk 19 SO  
41 Afvandingskanalen v. Ingstrup 10 SO  

Tabel 6.1 Antal forventede berørte ejendomme beliggede i oplande udpeget til forbedret spildevandsrensning. Oplandsnummer refererer til angivelse på kort.

Grøn Indsats gennemført

Blå Indsats gennemføres 2020/21

 

Det skal bemærkes, at ejendomme med udledning af husspildevand til jordoverfladen eller lukkede grøfter, generelt skal forbedre rensningen på baggrund af de uhygiejniske forhold ved udledningen, uanset hvor ejendommen er beliggende i kommunen.

Nedsivningsanlæg og minirenseanlæg opfylder disse renseklasser. Såfremt der ønskes etablering af andre renseløsninger kan kommunen kontaktes.