Renseanlæg - status og plan

Forsyningen har ikke planer om at ændre strukturen for den fremtidige spildevandsrensning i forsyningsområdet. I tabel 4.3 ses oplysninger om Forsyningens renseanlæg.

Renseanlæg Type Kapacitet Belastning (2019) Recipient
    (PE) (PE)  
Fjerritslev MBNDK 14.000 9.488 Limfjorden
Attrup MBNDK 22.000 21.316 Limfjorden
Pandrup MBNDK 39.900 43.296 Ryå/Limfjorden
Gjøl MBK 1.400 1.668 Limfjorden
I alt - 77.300 75.768 -

M: Mekanisk rensning (rist, sandfang, bundfældning)
B: Biologisk rensning (biologisk omsætning af organisk stof)
N: Nitrifikation (biologisk fjernelse af ammonium/ammoniak)
D: Denitrifikation (biologisk fjernelse af kvælstof)
K: Kemisk rensning (fosforfjernelse ved kemikalietilsætning)

Tabel 4.3 Forsyningens renseanlæg med angivelse af kapacitet, belastning og recipient.

For renseanlæggene Fjerritslev, Attrup og Pandrup gælder de nationale udlederkrav. Kravværdierne for de udledte parametre fremgår af nedenstående tabel.

Parameter Kravværdi
Suspenderet stof < 30 mg/l
BI5 < 15 mg/l
Total kvælstof < 8 mg/l
Total fosfor < 1,0 mg/l
pH 6,5 - 8,5

Tabel 4.4 Udlederkrav for renseanlæggene i Fjerritslev, Attrup og Pandrup

For Gjøl Renseanlæg gælder der et udlederkrav på 40 mg/l for suspenderet stof og BI5.