Fællesprivate anlæg

Inden for oplandsgrænsen for Forsyningens afløbssystem har nogle områder status som fællesprivate spildevandsanlæg. Her ejer, driver og vedligeholder grundejerne i fællesskab et spildevandsanlæg, der afleder til Forsyningens afløbssystem. Der kan være tale om fælleskloak, spildevandskloak eller separatkloak.

Ved fremtidig etablering af et fællesprivat spildevandsanlæg skal de berørte bolig- og grundejere oprette et spildevandslaug, der varetager anlæggets etablering og drift. Laugets vedtægter tinglyses på de berørte ejendomme. Kommunen skal i forbindelse med tilslutningen til Forsyningens spildevandsanlæg meddele spildevandslauget en tilslutningstilladelse.

Området med fællesprivate spildevandsanlæg inden for oplandsgrænsen til et af Forsyningens oplande er angivet med særskilt signatur på kortbilagene for byområderne. Planlagt ændring af kloakeringsformen (typisk fra fælleskloak til separatkloak) angives analogt til Forsyningens kloakerede områder.