Regler for eksisterende kloakker

Eksisterende kloakker som i mindre omfang er genstand for reparation eller fornyelse skal som minimum dimensioneres efter tidligere praksis dvs:

  • Fælleskloakken dimensioneres, så der i gennemsnit accepteres fuldtløbende kapacitet i ledningerne hvert andet år (n=½), med deraf følgende mulig oversvømmelse af kældre.

  • Separatkloakken dimensioneres, så der i gennemsnit accepteres fuldtløbende kapacitet i ledningerne én gang årligt (n=1), mens separate spildevandsledninger aldrig må blive overbelastet under normale omstændigheder.