Indsatser

For at opnå en effektiv beskyttelse af vores drikkevand er det nødvendigt, at der laves indsatser mod de forureningstrusler, som kan være til fare for drikkevandskvaliteten. Denne handlingsplan beskriver indsatser, der skal iværksættes for at beskytte grundvandsressourcen. Indsatserne er opdelt i generelle indsatser, som er gældende for alle vandværkerne, og konkrete indsatser, som gælder for de enkelte vandværker.