Indsatser for de enkelte vandværker

På disse sider findes de konkrete indsatser for de enkelte vandværker. Indsatserne er bl.a. opstillet på baggrund af kortlægningsrapporten, BNBO-rapport samt en nitratfremskrivning, som Jammerbugt Kommune har fået udarbejdet, for de enkelte vandværker i kommunen.