Hune Vandværk

Hune Vandværk

 

Område

Ansvar

Tidsplan

Indsats

Oplysningskampagne

– Borgere inden for indvindingsopland

Indvindingsopland

Vandværk

2019 -

Der iværksættes oplysningskampagner til borgere inden for indvindingsopland for at højne den generelle bevidsthed om, at der er behov for at beskytte drikkevandsressourcen. Oplysningskampagnen kan fx informere om indvindingsoplandets afgrænsning og bl.a. om alternativ ukrudtsbekæmpelse og hensigtsmæssig håndtering af miljøfremmede stoffer.

 

Nedgravet olietank

BNBO

Vandværk

2019

Der er registreret en nedgravet olietank inden for BNBO. Denne bør erstattes med en spildsikret, overjordisk tank.