Arealanvendelse

Arealanvendelsen i indsatsområdet kan have afgørende betydning for kvaliteten af grundvandet i området. Derudover har arealanvendelsen og de planmæssige forhold betydning for indsatsbehovet og de virkemidler, som kan anvendes. For eksempel vil indsatsbehov og valg af virkemidler være væsentlig anderledes i et område med intensivt drevet landbrug i forhold til et område med beskyttet natur og fredede områder.

På disse sider beskrives indsatsområdets arealanvendelse og arealinteresser, og der gøres rede for de potentielle forureningskilder i indsatsområdet.

Arealanvendelse i indsatsområdet

Hele modelområdet udgør et areal på ca. 585 km2. Det nordlige OSD (Pandrup) er på 43,5 km2, mens det sydlige OSD (Tingskov/Brovst) er på 48,5 km2.

Arealanvendelsen i modelområdet består primært af landbrug. Der findes desuden større bebyggede områder i eksempelvis Fjerritslev, Brovst og Pandrup, og i de tre byer findes også enkelte industriområder. Der findes større skovarealer mellem Brovst og Fjerritslev (Tingskoven) samt i den centrale del af området (Tranum og Blokhus Klitplantager). Langs kysten er der store hedearealer, og især i den centrale del af modelområdet er der en del vådområder.

I de to OSD og i størstedelen af indvindingsoplandene er arealanvendelsen ligeledes domineret af landbrug. I OSD Pandrup udgør landbrug 70,5 % af arealanvendelsen, mens der i OSD Tingskov/Brovst er 46,6 % landbrug, se nedenstående tabel. Inden for oplandene til Blokhus Vandværk og Ingstrup Vandværk er der en stor andel af bebyggelse, da oplandene ligger bynært, mens arealanvendelsen er domineret af skov i oplandene til Fjerritslev Vandværk, Langdal Vandværk, Svinkløv Vandværk og Tranum Vandværk.

Tabellen viser den procentvise arealanvendelse i OSD og indvindingsoplandene ifølge kortlægningsrapporten.

OSD

Areal (km2)

Bebyggelse (%)

Landbrug (%)

Naturarealer (%)

Råstofområder (%)

Skov (%)

Søer (%)

Uklassificeret (%)

OSD Pandrup

35,8

6,8

70,5

11,8

0,0

4,4

0,5

6,0

OSD Tingskov/Brovst

48,5

3,0

46,6

11,3

0,0

34,5

0,1

4,5

Indvindingsoplande

               

Attrup Vandværk

1,61

6,3

77,1

1,3

0,0

9,7

0,0

5,6

Bejstrup Vandværk

1,48

1,5

89,3

3,5

0,0

2,7

0,2

2,7

Blokhus Vandværk

1,39

35,3

3,7

5,4

0,0

31,3

0,0

24,2

Fjerritslev Vandværk

1,81

6,4

45,3

9,3

0,0

32,6

0,0

6,3

Forsyningsselskabet Bonderup

3,40

5,2

62,5

12,5

0,0

14,9

0,0

4,8

Grønhøj Vandværk

1,37

8,9

50,5

26,3

0,0

3,4

0,6

10,4

Gøttrup Vandværk

1,61

9,9

80,1

0,4

0,0

4,0

0,1

5,5

Hjortdal Vandværk

5,75

5,2

69,2

12,4

0,0

8,4

0,0

4,8

Hune Vandværk

0,62

25,1

12,3

19,0

0,0

26,9

0,3

16,4

Ingstrup Vandværk

0,39

41,8

26,3

6,5

0,0

2,5

0,0

22,8

Jonstrup Vandværk

0,95

3,2

74,7

8,1

0,0

7,1

0,0

6,9

Kaas Hede Vandværk

0,23

24,9

65,1

4,1

0,0

0,1

0,2

5,6

Kaas Vandværk

0,64

54,1

27,1

1,3

0,6

2,4

0,3

14,2

Langdal Vandværk

1,72

2,1

11,1

10,5

0,0

68,1

0,0

8,1

Moseby Vandværk

0,41

22,4

67,1

0,0

0,0

2,5

0,0

8,1

Pandrup Vandværk

2,11

20,6

60,1

0,0

3,9

3,9

0,1

11,4

Pandrup Vandværk - Kildeplads Engesgaard

1,29

2,5

48,0

8,5

0,0

17,2

0,4

23,4

Rendbæk Vandværk

1,17

2,2

76,6

16,4

0,0

1,0

0,0

3,9

Saltum Vandværk

0,24

14,7

54,6

9,3

0,0

3,9

8,4

9,2

Sandmosens Ny Vandværk

0,20

12,7

70,1

1,1

0,0

5,6

0,0

10,5

Skovsgaard Vandværk

2,51

13,1

57,4

6,1

0,0

15,1

0,2

8,2

Skræm Vandværk

0,35

13,6

54,4

4,1

0,0

19,2

0,0

8,7

Svinkløv Vandværk

0,46

10,8

5,3

13,5

0,0

52,1

0,0

18,3

Torslev Vandværk

2,26

6,8

54,4

2,8

0,0

28,6

0,0

7,4

Tranum Vandværk

1,77

12,8

23,5

2,9

0,0

50,2

0,0

10,7

Vandforsyningen Brovst og omegn

5,57

13,4

67,0

2,8

0,0

6,3

0,0

10,4

Vester Hjermitslev Vandværk

0,36

20,4

72,5

0,0

0,0

0,3

0,0

6,8

Øster Svenstrup Vandværk

1,93

9,2

53,2

6,7

0,0

23,7

0,1

7,2

Aalegårds Vandværk

0,11

3,8

90,7

0,0

0,0

2,1

0,0

3,4